logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Beethoven
Symfonie No 5

 


De instrumentale muziek, zoals we die bijvoorbeeld kennen in de vorm van de symfonieën van onze grote componisten, is als bij de grote theaterwerken de vormgeving van een ideeën-wereld, zij het van een abstracte. Veel meer dan men doorgaans vermoedt is bijvoorbeeld een symfonie van Beethoven logisch en samenhangend te analyseren en te duiden, zonder daarbij tot arbitraire interpretaties te vervallen. Thema's, toonaarden, instrumenten en de muzikale vormen zijn niet zomaar gekozen opdat het "lekker" klinkt, maar bewust om samenhangende gedachten en een dramatisch proces muzikaal weer te geven.

In deel I van zijn vijfde symfonie beschrijft Beethoven hoe het noodlot de mens treft en zijn eerste spontane, maar niet adequate reacties daarop. In je zelf balans zoeken is op zich goed maar blijkt geen verweer tegen het noodlot. Simpelweg 'terugslaan' blijkt zinloos. Teruggeworpen op onszelf beginnen we in deel II in eigen wezen opbeurende krachten te zoeken. Geleidelijk ontwikkelen we wilskracht om het noodlot te lijf te gaan. Maar alleen wilskracht is niet voldoende. We weten immers nog steeds niet hoe het lot te pareren. In deel III slaat dan ook de wanhoop toe. Maar de ontwikkeling van wilskracht blijkt niet tevergeefs geweest. In het onderbewustzijn heeft zich juist daardoor een krachtige gedachte-impuls ontwikkeld, die in het Trio als een explosieve opwelling omhoog komt. Als deze opwelling lieflijker en lichter wordt brengt zij ons naar hogere sferen, waardoor we leren te relativeren. Daardoor hervinden we triomferend in deel IV in onszelf de bron van scheppingskracht en bewustzijn. Die brengt ons tot inzicht in het samenspel van goed en kwaad. Dat inzicht maakt de opening vrij om de oorspronkelijk negatieve krachten te neutraliseren. Twijfels blijven, maar zijn van een andere orde geworden. Een enorme opbeurende en bevrijdende energie stroomt ons toe.

 
Komende Voordrachten: