logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Shakespeare
As you like it

 

Rosalind en Orlando


We leven in een cultuur waarin wij geneigd zijn te denken dat ons bewustzijn zich beperkt tot wat je zou kunnen noemen het dagbewustzijn. Een droombewustzijn wordt ook nog wel aanvaard, maar verder reiken onze gedachten over ons bewustzijn meestal niet. In ieder geval wordt het dagbewustzijn meestal als bijna alles bepalend beschouwd. Maar is dat wel zo?
In alle symbolische verhalen wijzen de dichters op het bestaan van meerdere niveaus van bewustzijn, die met elkaar in wisselwerking staan en ons doen en laten bepalen. In bijna ieder symbolisch verhaal speelt het onderbewustzijn een belangrijke rol. Allerlei diep in de mens verborgen roerselen kleuren subjectief onze gevoelens, gedachten en daden. Vaak is er ook sprake van een bewustzijnsniveau, waarin hogere principes werken, die onze persoonlijkheid overstijgen en - eveneens ongemerkt voor het dagbewustzijn - de algemene koers van ons leven bepalen.
In zijn komedie "As You Like It" beschrijft Shakespeare wat er zoal in het onderbewustzijn van de rationele mens geschiedt. Onschuld, innerlijke adel, natuurlijkheid, het zijn menselijke kwaliteiten die in onze cultuur door het dagbewustzijn zijn verdrongen en we vragen ons af of we ze überhaupt nog bezitten. Volgens Shakespeare zijn ze volop werkzaam in ons onderbewustzijn en zullen ze in de komende tijd een 'bewuste' rol gaan spelen in het dagelijkse leven der mensen?
Waar en hoe werkt onze innerlijke toetssteen? Waarom hebben wij meestal niet de moed om ons eigen doen en laten eerlijk onder ogen te zien? En waar komen al die innerlijke worstelingen vandaan, onze neiging tot nostalgie en melancholie?
Al deze elementen in de mens zijn van alle tijden, maar Shakespeare kadert ook dit stuk in in onze westerse, rationele cultuur-periode met zijn eigen specifieke processen in de verschillende lagen van ons bewustzijn. De gedachte dat krachten als onschuld en adel voorbereid worden om actief in het dagelijkse leven weer te keren kan ons allen hoop en kracht geven in tijden, waarin menigeen aan die vermogens van de mens begint te twijfelen.

 
Komende Voordrachten: