logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Shakespeare
Macbeth

 


Macbeth (Nicol Williamson)

Ter inleiding:
Een belangrijk gegeven om menig symbolisch verhaal te kunnen duiden is de oude gedachte dat onze westerse wereld deel uitmaakt van een grote cultuurperiode, die begon met de klassieke oudheid en in onze tijd in zijn slotfase is gekomen. De meeste legenden van onze cultuur zijn erop gebaseerd en zijn door onze grootste dichters steeds weer bezongen.

De twee belangrijkste tendensen van deze cultuurperiode zijn de sterke individualisering en de extreme 'afdaling' in de 'verdichting' van de materiele wereld. Beide tendensen brengen voor- en nadelen met zich mee.

Enerzijds de ontwikkeling van onze individualiteit, de persoonlijke liefde, de democratie, de rede, de kunsten, de fysieke wetenschappen en technieken, anderzijds een verre verwijdering van de geestelijke werelden, verlies aan besef hoe alle leven een eenheid vormt, egoïsme, materialisme en hoogmoedige rationaliteit. Alle toneelstukken van Shakespeare gaan expliciet over dit soort typische kenmerken van de Europese cultuur.


Het byzondere van Shakespeares Macbeth is nu dat in dit werk de duistere aspecten van deze cultuur-periode van aanvang tot einde worden beschreven. Op weergaloze wijze weet Shakespeare uiterst beknopt het krachtenspel achter alle tragiek van onze cultuur met zijn grote individuele ambities te verdramatiseren. Karakters in symbolische verhalen zijn primair geen concrete mensen, maar verpersoonlijkingen van een tendens of krachtenspel in mensen. Zo is koning Macbeth de verpersoonlijking van die kracht die de hiervoor beschreven cultuur "regeert". Macbeth gaat samen met zijn vrouw, gedreven door extreme persoonlijke ambities, via drie moorddadige stappen de weg naar de ultieme ontluistering van het mens-zijn. Waar de mens zich eerst uit zwakte openstelt voor het boze, wordt hij, als hij de neergaande spiraal niet weet te stoppen, gaandeweg zelf het kwaad. Had hij dit kunnen vermijden? Daarmee treedt de vraag naar voren: in hoeverre is er sprake van een levenslot en waar begint de vrije wil van de mens? Deze vraag heeft alles te maken met dit tijdperk van ultieme individualisering. Waar het individu nog niet is uitgekristalliseerd is het nog steeds een speelbal van hogere krachten. De weg door deze periode van duisternis moet hem tenslotte die vorm van vrije individualiteit brengen, waarmee hij zich van al het dwangmatige kan bevrijden. Macbeth kon dat nog niet. In de slotscene toont Shakespeare ons een glimp van het nieuwe koningschap, van de levenshouding die de nieuwe tijd zal moeten gaan "regeren".

 
Komende Voordrachten: