logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Shakespeare
A midsummer night's dream

 Ter inleiding:
Een belangrijk gegeven om menig symbolisch verhaal te kunnen duiden is de oude gedachte dat onze westerse wereld deel uitmaakt van een grote cultuurperiode, die begon met de klassieke oudheid en in onze tijd in zijn slotfase is gekomen (zie ook de inleiding bij Idomeneo). De meeste legenden van onze cultuur zijn erop gebaseerd en zijn door onze grootste dichters steeds weer bezongen.
Het belangrijkste kenmerk van deze cultuurperiode is de extreme 'afdaling' in de "verdichting" van de fysieke wereld. Die 'afdaling' brengt voor- en nadelen met zich mee. Enerzijds de ontwikkeling van de individualiteit, de persoonlijke liefde, de democratie, de rede, de fysieke wetenschappen en technieken, anderzijds een verre verwijdering van de geestelijke werelden, verlies aan besef hoe alle leven een eenheid vormt, egoïsme, materialisme en hoogmoedige rationaliteit. Vele toneelstukken van Shakespeare spelen expliciet in het kader van deze cultuurperiode.

===

In deze populaire Shakespeare-komedie spelen diverse thema's op drie verschillende niveaus van leven door elkaar.

Ons leven speelt zich niet alleen op het niveau van het zichtbare en concreet voorstelbare af. Onzichtbare natuurkrachten buiten ons en een onderbewust krachtenspel in ons bespelen permanent ons leven. Het is een duistere, ‘nachtelijke' wereld, waarin alleen het indirecte, zwakke licht van de ‘maan' ons enig zicht kan bieden. In die sprookjesachtige maneschijn ontmoeten we de koning der geesten Oberon en zijn gemalin, de feeënkoningin Titania. Zij is de koningin over al de grote en kleine verlangens en emoties, die in ons onderbewuste krioelen en ons bespelen. De harmonie in die wereld is echter verstoord: Oberon en Titania zijn van elkaar verwijderd geraakt door hun strijd om een kindje, dat nog een zwakke verbinding heeft met oude, verloren gegane wijsheid. En door deze strijd geraakt alles tot in de zichtbare wereld in wanorde.

Met twee liefdesparen en een stel handwerkslieden betreden we een tweede niveau van leven. Het zijn de mensen, die de verstorende werking van deze in wanorde geraakte onzichtbare wereld aan den lijve ondervinden. Daarmee maakt Shakespeare de wisselwerking tussen de zichtbare en onzichtbare werelden zichtbaar.

Met Theseus, de historische koning van Athene en Hippolyta, de vrouw met wie hij tijdens het stuk trouwt, betreden we niet alleen een derde niveau van leven, maar wordt het stuk ook historisch gemarkeerd.

Men beweert vaak, dat de thema's van mythen en legenden van alle tijden zijn. Maar dat is ongenuanceerd. De mensheid maakt een bewustzijnsontwikkeling door en voelt, denkt en leeft in menig opzicht nu anders dan vroeger. Iedere grote cultuur heeft weer nieuwe, verdergaande opdrachten en wordt dus door een kenmerkende mentaliteit ‘geregeerd'. Een vorst in een symbolisch verhaal staat dan ook altijd voor de regerende levenshouding, die een bepaalde cultuur regeert. Zo staat Theseus, de koning van Athene, om diverse redenen symbool voor de regerende mentaliteit, waarmee de Europese cultuur begon.

De twist tussen Oberon en Titania beschrijft het krachtenspel in het onderbewuste van de Europese mens (niveau 1). De ontwikkeling die Theseus tijdens het stuk doormaakt, de aard van het huwelijk, dat hij met Hyppolyta aangaat, zijn ongeloof in de onzichtbare wereld der geesten en feeën en zijn veranderende ideeën over het recht op persoonlijke liefde, beschrijven aspecten van de bewuste denkwijze van de Europese mens (niveau 3). In het krachtveld van deze onderbewuste en bewuste wereld staat de mens. De wederwaardigheden van de geliefden en de handwerkslieden (niveau 2) zijn als een droom in een midzomernacht. .
 
Komende Voordrachten: