logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Shakespeare
Romeo and Juliet

 

Romeo en Juliet

Een belangrijk gegeven om menig symbolisch verhaal te kunnen duiden is de gedachte dat onze westerse wereld deel uitmaakt van een grote cultuurperiode, die begon met de klassieke oudheid en in onze tijd in zijn slotfase is gekomen. De meeste legenden van onze cultuur zijn erop gebaseerd en zijn door onze grootste dichters steeds weer bezongen.

De belangrijkste kenmerken van deze cultuurperiode zijn de hoge mate van individualisering en de extreme 'afdaling' in de 'verdichting' van de fysieke wereld. Die brengen voor- en nadelen met zich mee. Enerzijds de ontwikkeling van de individualiteit, de persoonlijke liefde, de democratie, de rede, de fysieke wetenschappen en technieken, anderzijds een verre verwijdering van de geestelijke werelden, verlies aan besef hoe alle leven een eenheid vormt, egoïsme, materialisme en hoogmoedige rationaliteit. Vele toneelstukken van Shakespeare spelen expliciet in het kader van deze cultuurperiode.

De persoonlijke liefde moet zich juist in de grote Europese cultuurperiode vrij maken. Dat kost strijd en veel tragiek voor het zover is. Niets is daarom ook zoveel bezongen als die liefde.

In Romeo and Juliet – misschien wel de innigste en zuiverste liefdestragedie van de gehele literatuur – zien we hoe de liefde bekneld raakt in een familievete. Die vete staat symbool voor de maatschappelijke scheiding die we overal op de wereld zien, op grond van zakelijke, dogmatische of rationele argumenten en emoties. En hoe vaak is het niet de strijd tussen de twee steeds weer tegen over elkaar staande 'families': zij, die het reeds verworvene willen behouden en zij, die zich willen verheffen. Als de beide jonge loten van de strijdende families door hun vete gestorven zijn en hun familieleden inzien dat ze door hun levenshouding hun aller toekomst hebben 'gedood', komen ze pas tot inkeer en reiken elkaar de hand. Achter het menselijke drama schuilt misschien wel de belangrijkste boodschap voor onze wereld: waar verdeeldheid heerst is geen plaats voor liefde en dus ook niet voor een toekomst. Het stuk kent felle contrasten tussen liefde en haat, romantische sentimentaliteit en nuchtere werkelijkheid.

.

 
Komende Voordrachten: