logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Shakespeare

 


William Shakespeare (1564-1616)

Over Shakespeares toneelstukken is reeds oneindig veel gezegd en geschreven. Zijn absolute genialiteit staat buiten iedere discussie. De meest gangbare opvatting over de thematiek van zijn werken is, dat hij nagenoeg alle denkbare aspecten van de menselijke driften, verlangens, zwakheden en idealen dramatisch heeft vorm gegeven.

Maarten Zweers tracht aan dit algemene beeld iets toe te voegen, wat de westerse mens van heden hoop, inzicht en steun kan bieden bij de vele vragen die hem bezig houden over wereld, maatschappij en toekomst. De analyses en voordrachten van Maarten Zweers betreffen uit dit grote œuvre vooral die werken, waarvan de thematiek expliciet de kenmerken van onze westerse cultuur en ons tijdsgewricht beschrijft. Juist die werken kunnen ons inzicht geven in het onzichtbare krachtenspel, dat onze nu zo onzekere maatschappij stuurt. Daarbij komt dat Shakespeare - in zijn comedies zeer nadrukkelijk en uitvoerig, in een bloederig drama als 'Macbeth' alleen met enkele woorden en beelden - altijd openingen naar een betere wereld zichtbaar maakt. Wij hebben in deze tijden niet alleen hoop op een betere wereld nodig, maar vooral ook inzicht in wat die nieuwe tijd zal moeten inhouden en wat wij als mensen daaraan kunnen bijdragen.

 
Komende Voordrachten: