logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Shakespeare
The tempest

 

Miranda en de storm

Ter inleiding:
Een belangrijk gegeven om menig symbolisch verhaal te kunnen duiden is de oude gedachte dat onze westerse wereld deel uitmaakt van een grote cultuurperiode, die begon met de klassieke oudheid en in onze tijd in zijn slotfase is gekomen (zie ook de inleiding bij Idomeneo). De meeste legenden van onze cultuur zijn erop gebaseerd en zijn door onze grootste dichters steeds weer bezongen.
Het belangrijkste kenmerk van deze cultuurperiode is de extreme 'afdaling' in de "verdichting" van de fysieke wereld. Die 'afdaling' brengt voor- en nadelen met zich mee. Enerzijds de ontwikkeling van de individualiteit, de persoonlijke liefde, de democratie, de rede, de fysieke wetenschappen en technieken, anderzijds een verre verwijdering van de geestelijke werelden, verlies aan besef hoe alle leven een eenheid vormt, egoïsme, materialisme en hoogmoedige rationaliteit. Vele toneelstukken van Shakespeare spelen expliciet in het kader van deze cultuurperiode.

Met 'The Tempest' ('De Storm') sluit Shakespeare zijn grote œuvre af. Het is een werk vol magie en symboliek. De voorgeschiedenis symboliseert de historie van de grote Europese cultuurperiode. De eigenlijke handeling van het stuk speelt zich af in de eindfase. Met een onvoorstelbaar visionair vermogen heeft Shakespeare het krachtenspel uitgebeeld, dat juist nu onze cultuur begint te beheersen. Het gaat over de strijd tussen de vernieuwende krachten in de wereld - verpersoonlijkt door de witte magiër Prospero - en de duistere krachten van macht, hebzucht, bedrog en zinnelijkheid, die gedurende eeuwen onze cultuur hebben beheerst. Prospero (hij, die tot een goed einde brengt) ontketent met behulp van de kracht van de geest (Ariël) een storm, die ons op onszelf terugwerpt. Eerst daardoor kan het zo noodzakelijke nieuwe bewustzijn - Prins Ferdinand (de voor vrede moedige) actief worden en de ziel van de mens - Miranda (zij die bewonderd moet worden) bevrijden uit een lange cultuurperiode van diepe duisternis.

 
Komende Voordrachten: