logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Wagner
Lohengrin

 


De zwanenridder Lohengrin

Voordat Wagner zijn 7 grote muziekdrama's schreef, verraste hij de wereld reeds met zijn drie zogenaamde "romatische" werken: "Der fliegende Holländer", "Tannhäuser" en als laatste "Lohengrin".
"Lohengrin" is een zeer geliefd, relatief gemakkelijk in het gehoor liggend werk met prachtige melodieën en grote koorscenes.
Historische personages en gebeurtenissen dienen in dit werk - zoals bij de koningsdrama's van Shakespeare - om een diepzinnig symbolisch verhaal te dragen.


Achter een ogenschijnlijk ordinaire machtstrijd in het middeleeuwse hertogdom Branbant, speelt zich op legendarische wijze de middeleeuwse religieuze strijd af tussen het oude heidense geloof - verbonden met de Noord-europese godenschaar van Wotan - en het "nieuwe" christelijke geloof.

Het christelijke geloof leeft reeds in het Duitse rijk van de historische koning Heinrich "der Vogler" (876-936) en wordt in zijn zuiverste vorm vertegenwoordigd door de graalridder Lohengrin.

In de nazaat van de Friese vorst Radbod (-719), van wie bekend is dat hij niet tot christen te bekeren was, in Ortrud leeft het decadent geworden heidendom. En deze werelden botsen in Brabant.

De wonderkracht van de Graal (Lohengrin) kan alleen door het reine geloof (de zwaan) tot ons komen. Die kracht kan ons tegen alle kwaad beschermen. Waar wij echter liefde en waarheid niet met ons hart herkennen, maar hun identiteit met rationele feiten bewezen wensen te zien, verlaten zij ons. Dan trekt de Graalridder zich terug in de voor ons bewustzijn nog niet toegankelijke reine "hoogten" van ons wezen.

Dat gold voor de in deze legende beschreven tijd, waarin het christelijke geloof in onze landen begon op te komen. Dat geldt evenwel ook voor deze tijd, waarin de mens weliswaar het dogmatisch, collectief geloven der kerken steeds meer verlaat, maar bij zijn zoektocht naar een nieuwe leidraad in het leven, evenmin het niet-rationele, innerlijke weten kan ontberen.

Een legende ontstaat altijd daar, waar een voorhoede van een bepaalde cultuur voorvoelt, welk ontwikkelingen voor de deur staan. Zo is de legende van de zwanenridder Lohengrin primair verbonden met een bepaalde fase uit de bewustzijns-ontwikkeling van de middeleeuwse, West-europese mens, maar anderzijds eveneens van toepassing op onze tijd, waarin we ook van geloofsvorm veranderen. (zie daarover de toelichting bij Wagners "Parsifal")

 

 
Komende Voordrachten: