logo maarten Zweers
 

Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>

CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>

Hermes herboren
Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>

Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 

 
 

Bestuur en adresgegevens Stichting Symbolisch Theater

Bestuur

Voorzitter Ir. E. (Eltjo) Kok
Secretaris Ir. K.(Karel) van Buuren
Penningmeester Drs. R. (Ronald) Mol
Lid Ir. K.J. (Karel) Noordzij
Lid Dr. F. (Frank) J.M. Verschuren
   
Secretaris

Van der Helstlaan 59, 1213 CC Hilversum

fam.vanbuuren@kpnmail.nl
tel.: 06-53321842

   
Penningmeester Schoneveldsdijk 32, 7244 RG Barchem
  ronaldmol@planet.nl
  rek.nr.: Bankgegevens: NL28 INGB 066.62.13.364
   
  info@symbolischtheater.nl.

Doelstellingen
Bestuur en adresgegevens
Jaarevenementen
Opgave donaties

 
 
Komende Voordrachten: