logo maarten Zweers
 

Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>

CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>

Hermes herboren
Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>

Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 


Jaarrekening 2012

Stichting Symbolisch Theater
Balans per 31 december 2012

Activa     31-12-2011
   
Vlottende activa      
overige vorderingen   3147 1661
ING rekening-ourant 14584 5935
  spaarrekening 157436 155775
   
    175167
163371
     
Passiva      
Eigen Vermogen      
Vrij vermogen   13147 13135
Reserve Shakespeare   150000 150000
       
Vlottende passiva      
omzetbelasting   0 236
uitgave Hermes Reborn   11616 0
nog te betalen   404 0
   
    175167 163371
     
Staat van baten en lasten over 2012
      2011
   
Baten      
bijdragen   17310 16340
rente   3147 1905
   
    20457 18245
     
Lasten      
doelstelling :      
website   359 2261
Hermes Herboren/Hermes Reborn   11616 8891
divers (Mooi, Tempofix)   0 648
Jaarevenement   5522 2869
CD project (beschikbaarstelling Maarten Zweers)   0 1264
   
    17497 15933
kantoor   255 316
bestuur   0 54
fondsenwerving   2693 1855
   
    20445 18158
     
Overschot   12 88
       
       


 
 
Komende Voordrachten: