logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 


Jaarrekening 2012

Stichting Symbolisch Theater
Balans per 31 december 2012

Activa     31-12-2011
   
Vlottende activa      
overige vorderingen   3147 1661
ING rekening-ourant 14584 5935
  spaarrekening 157436 155775
   
    175167
163371
     
Passiva      
Eigen Vermogen      
Vrij vermogen   13147 13135
Reserve Shakespeare   150000 150000
       
Vlottende passiva      
omzetbelasting   0 236
uitgave Hermes Reborn   11616 0
nog te betalen   404 0
   
    175167 163371
     
Staat van baten en lasten over 2012
      2011
   
Baten      
bijdragen   17310 16340
rente   3147 1905
   
    20457 18245
     
Lasten      
doelstelling :      
website   359 2261
Hermes Herboren/Hermes Reborn   11616 8891
divers (Mooi, Tempofix)   0 648
Jaarevenement   5522 2869
CD project (beschikbaarstelling Maarten Zweers)   0 1264
   
    17497 15933
kantoor   255 316
bestuur   0 54
fondsenwerving   2693 1855
   
    20445 18158
     
Overschot   12 88
       
       


 
 
Komende Voordrachten: