logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 


Jaarrekening 2013

Stichting Symbolisch Theater
Balans per 31 december 2013

Activa     31-12-2012
   
Vlottende activa      
overige vorderingen   2512 3147
ING rekening-ourant 906 14584
  spaarrekening 160584 157436
   
    164002
175167
     
Passiva      
Eigen Vermogen      
Vrij vermogen   13502 13147
Reserve Shakespeare   150000 150000
       
Vlottende passiva      
uitgave Hermes Reborn   0 11616
nog te betalen   500 404
   
    164002 175167
     
Staat van baten en lasten over 2013
      2012
   
Baten      
bijdragen   17835 17310
rente   2512 3147
   
    20347 20457
     
Lasten      
doelstelling   16512 17497
kantoor   173 255
bestuur   0 0
fondsenwerving   3307 2693
   
    19992 20445
     
Overschot   355 12
       
       


 
 
Komende Voordrachten: