logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 


Jaarrekening 2014

Stichting Symbolisch Theater
Balans per 31 december 2014

Activa     31-12-2013
   
Vlottende activa      
lening Maarten Zweers   39667 0
overige vorderingen   949 2512
ING rekening-courant 5688 906
  spaarrekening 112889 160584
   
    159193
164002
     
Passiva      
Eigen Vermogen      
Vrij vermogen   8637 13502
Reserve Shakespeare   150000 150000
       
Vlottende passiva      
nog te betalen   555 500
   
    159192 164002
     
Staat van baten en lasten over 2014
      2013
   
Baten      
bijdragen   18084 17835
rente   1719 2512
   
    19803 20347
     
Lasten      
doelstelling   21589 16512
kantoor   244 173
bestuur   0 0
fondsenwerving   2835 3307
   
    24668 19992
     
Tekort/Overschot   -4865 355
       
Uitgaven Doelstelling over 2014    
   
Website   1556
Hermes Herboren en Orfeo, drukkosten, scharnierboxen, eerste kosten opname Orfeo   16000
Divers (Mooi, Tempofix)   0
     
Jaarevenement   4033
 
    21589
   


 
 
Komende Voordrachten: