logo maarten Zweers
 

Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>

CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>

Hermes herboren
Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>

Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Jaarevenmenten

De Stichting Symbolisch Theater, die het werk van Maarten Zweers ondersteunt, organiseert eens per jaar een evenement voor alle donateurs en belangstellenden. Tijdens zo'n bijzondere bijeenkomst presenteert Maarten Zweers telkens een geheel nieuw levensbeschouwelijk thema.

15e JAAREVENEMENT

Zondag 21 mei 2017 te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur - aanvang voordracht 13.00 uur
(aanmelden voor dit evenement)

Het bestuur van Stichting Symbolisch Theater nodigt U graag uit voor het komende Jaarevenement op zondag 21mei a.s. (aanmelden)
Deze middag zal Maarten Zweers voor vrienden, donateurs en belangstellenden weer een speciale voordracht houden.
De titel van de voordracht is:

Alles in dienst van Moeder Aarde

Wetenschap en Techniek

boodschappers van de nieuwe spiritualiteit


een thematische voordracht met filmbeelden en muzikal fragmenten uit o.a.

Wagners Ring  – Bruckners 8e en 9e Symfonie

De voordracht

Wetenschap en techniek zijn in een razend tempo het leven op aarde aan het veranderen. Niet alleen het leven van de mens verkeert in een onafzienbare transformatie, maar ook Moeder Aarde is in hoge mate aan veranderingen onderhevig. Het feit, dat geologen overwegen het duizenden jaren geldende Holoceen nu in een Anropoceen te laten overgaan zegt genoeg.

De wetenschappelijke ontdekkingen lijken vooral de materiele wereld te gelden. Maar schijn bedriegt. Want de vele raadselachtige ontdekkingen in de natuurkunde dwingen het weerbarstige ‘nuchtere’ denken op zuiver logische gronden de zo miskende niet-materiele wereld te erkennen.

Maar ook de vele technische ontwikkelingen dwingen tot onvermoede conclusies. De mensheid heeft langzamerhand een geheel nieuwe levensvorm van robots, drones en rekenwonders gecreëerd, die zich met hun zelflerende intelligentie een eigen plaats in ons leven zullen gaan opeisen of we dat nu willen of niet.

Bijna niemand realiseert zich, dat dit soort processen, waarbij levensvormen van verschillende hiërarchie met elkaar verweven raken, niet nieuw zijn. Dat leren ons de grote mythen. Ongemerkt worden we ook gedwongen het fenomeen van de ‘goddelijke’ hiërarchieën weer te gaan erkennen en onszelf als een schakel daarbinnen te gaan zien. Revolutionaire, grote vergezichten voor de opdracht van de mensheid naar een hoger plan ‘in dienst van Moeder Aarde’ en alle leven dat tot haar wezen behoort, komen in zicht.

  

Filmfragmenten uit Wagners Der Ring des Nibelungen zullen worden getoond en muzikale fragmenten uit o.a. Bruckners 8e en 9e Symfonie worden beluisterd om de thematiek helder voor ogen te krijgen en tot leven te brengen.

 

Het jaarevenement zal traditiegetrouw plaatsvinden op het Landgoed De Horst te Driebergen. De voordracht wordt gehouden in Gebouw Maitland. (De Horst 1, 3971 KR, Driebergen)

Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur  welkom, ontvangst met koffie en thee
13.00 uur eerste gedeelte voordracht
14.30 uur pauze
15.00 uur  tweede gedeelte voordracht
16.30 uur afsluitende borrel

Opgeven als donateur
Het jaarevenement is in principe een activiteit voor vrienden en donateurs van de Stichting Symbolisch Theater. Bent U nog geen donateur en wenst U dat wel te worden, dan kunt U zich aanmelden via de website of per e-mail via info@symbolischtheater.nl.

Opgave voor het jaarevenement 2017
U kunt zich voor deze bijeenkomst per e-mail aanmelden: info@symbolischtheater.nl
of via de site
U kunt zich ook bij Maarten telefonisch aanmelden op nr. 06-48790211.

De entree is gratis. U bent tot niets verplicht. Wij hopen echter op nieuwe donateurs.
Wij verheugen ons erop velen op 1 juni te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur ,

Eltjo Kok
Voorzitter

Doelstellingen
Bestuur en adresgegevens
Jaarevenementen
Opgave donaties

 
 
Komende Voordrachten: