logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 


 
 

Jaarevenmenten

De Stichting Symbolisch Theater, die het werk van Maarten Zweers ondersteunt, organiseert eens per jaar een evenement voor alle donateurs en belangstellenden. Tijdens zo'n bijzondere bijeenkomst presenteert Maarten Zweers telkens een geheel nieuw levensbeschouwelijk thema.

16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018 te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur - aanvang voordracht 13.00 uur
(aanmelden voor dit evenement)

Het bestuur van Stichting Symbolisch Theater nodigt U graag uit voor het komende Jaarevenement op zondag 21mei a.s. (aanmelden)
Deze middag zal Maarten Zweers voor vrienden, donateurs en belangstellenden weer een speciale voordracht houden.
De titel van de voordracht is:

Opening van een nieuwe Gereedschapskist

De  nieuwe tijd vraagt om

een nieuwe visie op wereld en leven en een nieuwe wijze van denken


een thematische voordracht met filmbeelden en muzikal fragmenten uit o.a.

Shakespeares Midsummer Night's Dream en The Tempest
en Mozarts Die Entführung aus dem Serail en Die Zauberflöte

De voordracht

Ongekend revolutionaire veranderingen tekenen zich in onze wereld af.
We moeten leren ‘samenleven’ met een nieuwe levensvorm: Robots en andere apparaten zullen grootschalig in onze levens gaan interveniëren.
We moeten ethische antwoorden vinden op volstrekt nieuwe levensvragen door onze steeds verder gaande medische mogelijkheden zoals klonen, kunstmatige bevruchting van eicellen, kunstmatige gemaakte organen, genetische manipulatie enz.. – scheppende vermogens, die de mens niet eerder bezat.
We hebben een verantwoording t.a.v. Moeder Aarde gekregen, die de mensheid nog nooit heeft moeten dragen.
Een onbegrensde virtuele wereld wordt aan onze belevingswereld toegevoegd.

Geen enkele spirituele of religieuze stroming heeft zich ooit wezenlijk met deze thema’s bezig gehouden. Zo nieuw en revolutionair zijn ze.

We moeten leren leven in een mondiale wereld, waarin begrip, tolerantie en inzet voor de ander vele malen groter moet worden dan in het verleden, al was het maar voor ons eigen levensbehoud.
Ons wereldbeeld wordt enorm vergroot: zwarte gaten, donkere energie en materie, vergaande astronomische, kosmische en subatomaire inzichten. En zelf worden we ruimtevaarders.
Fenomenen als de golf-deeltjes problematiek, binaire eenheid, non-lokaliteit, verstrengeling, de relativiteit van ruimte en tijd, al die ontdekkingen rekenen af met oude zekerheden: Verifieerbaarheid en strijdigheid in het fysieke zijn geen maatstaf meer. Er blijkt een hogere realiteit te bestaan, die de fysieke wereld overstijgt en waarin ‘of-of’ ‘en-en’ wordt.

Over deze laatste thema’s bestaan wel mystieke gedachten, maar die behoeven een logische vertaalslag om aan te kunnen sluiten op de actualiteit.
 
Uit dit alles blijkt, hoezeer we een andere visie op het leven en een andere wijze van denkenandere ‘gereedschappen’ – nodig hebben.

Doel en essentie van het gehele gedachtengoed
Het vinden van die nieuwe 'gereedschappen' vormt doel en essentie van het gehele gedachtengoed, dat Maarten Zweers gedurende vele jaren in zijn voordrachten en publicaties naar voren heeft gebracht. De voordracht beoogt dan ook tegelijkertijd een overzicht van het gehele gedachtengoed te geven.

Informatieve video's op YouTube
Op YouTube zijn inmiddels diverse video's te vinden, waaronder een opname van het jaarevenement van vorig jaar. Zie de website www.maartenzweers.nl .

 

Het jaarevenmeent zal traditiegetrouw plaatsvinden op het Landgoed De Horst te Driebergen. De voordracht wordt gehouden in Gebouw Maitland. (De Horst 1, 3971 KR, Driebergen) Zie voor een routebeschrijving onderaan deze pagina.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur  welkom, ontvangst met koffie en thee
13.00 uur eerste gedeelte voordracht
14.30 uur pauze
15.00 uur  tweede gedeelte voordracht
16.30 uur afsluitende borrel

Opgeven als donateur
Het jaarevenement is in principe een activiteit voor vrienden en donateurs van de Stichting Symbolisch Theater. Bent U nog geen donateur en wenst U dat wel te worden, dan kunt U zich aanmelden via de website of per e-mail via info@symbolischtheater.nl.

Opgave voor het jaarevenement 2017
U kunt zich voor deze bijeenkomst per e-mail aanmelden: info@symbolischtheater.nl
of via de site
U kunt zich ook bij Maarten telefonisch aanmelden op nr. 06-48790211.

De entree is gratis. U bent tot niets verplicht. Wij hopen echter op nieuwe donateurs.
Wij verheugen ons erop velen op 1 juni te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur ,

Eltjo Kok
Voorzitter

Routebeschrijving Landgoed de Horst te Driebergen
De Horst 1
3971 KR Driebergen
Tel: 0343 55 64 55
www.landgoeddehorst.nl
welcome@landgoeddehorst.nl
 
Vanuit de richting Utrecht
Rijdend op de snelweg A12 Utrecht/Arnhem, neemt u de afslag Driebergen/Zeist (afrit 20). Onder aan de afslag gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf en blijft u deze weg (N225) door Driebergen volgen. Aan het einde van de bebouwde kom gaat u op de rotonde linksaf (richting Austerlitz). Na 200 meter (net voorbij het bord ‘maximaal 50 km/uur’) vindt u de oprit van het landgoed aan uw rechterkant.
 
Vanuit de richting Arnhem
Rijdend op de snelweg A12 Arnhem/Utrecht, neemt u de afslag Driebergen/Zeist (afrit 20). Onder aan de afslag gaat u bij de verkeerslichten linksaf en blijft u deze weg (N225) door Driebergen volgen. Aan het einde van de bebouwde kom, gaat u op de rotonde linksaf (richting Austerlitz). Na 200 meter (net voorbij het bord ‘maximaal 50 km/uur’) vindt u de oprit van het landgoed aan uw rechterkant.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Driebergen/Zeist
Shuttleservice: vanaf de taxistandplaats bij het station rijdt er tussen 8:00-10:00 uur en tussen 16:00-19:00 uur een
shuttlebus naar Landgoed de Horst. De bus rijdt op biogas en is daarmee CO2-neutraal! Kosten € 5,50 per persoon. Meer informatie en reserveren op www.ikreisgroen.nl Taxi: Hoek Vervoer BV biedt vanaf de taxi P-plaats bij het station vervoer naar Landgoed de Horst. Indien geen taxi aanwezig, bel: 0343 51 23 64, de taxi komt binnen 15 minuten (7 dagen in de week, van 6.00 tot 22.00 uur).
Bus: bus 50 of 56 richting Doorn (elk kwartier), ’s avonds en in het weekend om het half uur. Reisduur is ongeveer 10
minuten tot de bushalte “Akkerweg”, gelegen aan de Hoofdstraat. U steekt de Hoofdstraat over en ziet aan uw linkerzijde de entree van Landgoed de Horst.

 

 

Doelstellingen
Bestuur en adresgegevens
Opgave donaties

 
 
Komende Voordrachten: