logo maarten Zweers
 

Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>

CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>

Hermes herboren
Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>

Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 
 
 

Ondergetekende,
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:  
E-mail:
Telefoon:   ,

zal de stichting ''Symbolisch Theater'' graag financieel steunen door:
het doen van een éénmalige schenking van €

of het doen van een fiscaal aantrekkelijke schenking van:
€ 150 per jaar
€ 250 per jaar
€ 450 per jaar
€  per jaar
gedurende een periode van 5 jaar middels een nader op te stellen onderhandse akte.
Druk op of stuur het formulier per post of fax retour ter attentie van:

Stichting Symbolisch Theater
R. (Ronald) Mol, penningmeester,
Schoneveldsdijk 32, 7244 RG Barchem
ronaldmol@planet.nl
Bankgegevens: reknr.: NL28 INGB 066.62.13.364

Doelstellingen
Bestuur en adresgegevens
Jaarevenementen
Opgave donaties

 
 
Komende Voordrachten: