logo maarten Zweers
  16e JAAREVENEMENT

Zondag 27 mei 2018
te Driebergen

ontvangst vanaf 12.00 uur
aanvang voordracht 13.00 uur

gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op het leven
en een nieuwe wijze van denken

Opening van een
nieuwe Gereedschapskist


een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten

Meer informatie>
Bestellen>Die Zauberflöte
Mozart
Schikaneder

Een symbolische en muzikale analyse
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>CD-boek cassettes

Orfeo's nieuwe Lied
Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd
Orfeo
Meer informatie>
Bestellen>Hermes herboren

Een megasprong in onze kijk
op wereld en leven

Een voordracht met 36 muzikale fragmenten
op 10 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bes tellen>Het Paard van Troje
toen en nu
Een gedachtenontwikkeling over ons tijdsgewricht

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD's en in boekvorm
in luxe cassette
Meer informatie>
Bestellen>


 
     
 
  
     
     
     
 


 
 

Opgave donaties


Ondergetekende,

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:  
E-mail:
Telefoon:   ,

zal de stichting ''Symbolisch Theater'' graag financieel steunen door:
het doen van een éénmalige schenking van €

of het doen van een fiscaal aantrekkelijke schenking van:
€ 150 per jaar
€ 250 per jaar
€ 450 per jaar
€  per jaar
gedurende een periode van 5 jaar middels een nader op te stellen onderhandse akte.
Druk op of stuur het formulier per post of fax retour ter attentie van:

Stichting Symbolisch Theater
R. (Ronald) Mol, penningmeester,
Schoneveldsdijk 32, 7244 RG Barchem
ronaldmol@planet.nl
Bankgegevens: reknr.: NL28 INGB 066.62.13.364

Doelstellingen
Bestuur en adresgegevens
Jaarevenementen

 
 
Komende Voordrachten: