en enkele muzikale elementen nader beschouwd

Deze handleiding is zeer aan te bevelen bij het gebruik van een ‘partituur in woorden‘.

Deze uitgave is deel XI van de complete symbolische en muzikale analyse van
Wagners zeven grote muziekdrama’s onder de titel
De Mythe der Mensheid
Over de ontwikkeling der mensheid in samenhang met die van Moeder Aarde

In deel I wordt de notatie-methode uitgelegd. (Wat is een ‘partituur in woorden’? – klik hier)
In deel II wordt het dramatische effect van melodische, ritmische en harmonische elementen beschreven
. Daardoor krijgen veel muzikale elementen ook voor de muzikale leek direct een herkenbare dramatische functie. Relatief veel aandacht wordt gegeven aan de harmonieën – toonaarden. Dit is één der moeilijkste, maar dramatisch ook één der interessantste onderwerpen van de gehele muziektheorie. Wie zich enige moeite getroost kan met wat hierover in deel II is geschreven – ja zelfs zonder enige muzikale kennis – ook snel in het harmonische verloop van de moeilijkste muziekdrama’s verdiepen. Daarmee gaat een grote wereld van dramatiek en symboliek open.
In deel III zijn alle motieven uit Wagners zeven muziekdrama’s opgenomen.

Kosten: € 10,- + € 4,- (verzendkosten) = € 14,-

In combinatie met een partituur in woorden zijn er geen extra verzendkosten.

Bestel Handleiding ‘partituur in woorden’

Partituur in woorden

(wat is een ‘partituur in woorden – klik hier)

Van de volgende opera’s zijn “partituren in woorden” beschikbaar:

 • Mozart:
  • Die Zauberflöte (handleiding in de boekuitgave opgenomen)
  • Don Giovanni (handleiding in de uitgave opgenomen)
 • Richard Wagner:
  • Der fliegende Holländer (handleiding in de uitgave opgenomen)
  • Lohengrin
  • Der Ring des Nibelungen
   • Das Rheingold
   • Die Walküre
   • Siegfried
   • Die Götterdämmerung
  • Tristan und Isolde
  • Die Meistersinger von Nürnberg
  • Parsifal

Van de volgende symfonieën zijn “partituren in woorden” beschikbaar:

 • Beethoven:
  • Symfonie No 5 (geen handleiding nodig)
 • Bruckner:
  • Symfonie No 4 (geen handleiding nodig)

Partituur in woorden

INHOUD

Deel I – De notatiewijze

In deel I van deze handleiding is de notatiewijze van de ‘partituur in woorden’ beschreven.
De volgende onderwerpen komen o.a. ter sprake:

 • Algemene beschrijving:
  • Wat is een “partituur in woorden”?
  • De voordelen van een “partituur in woorden”.
 • De notatie-methode: De volgende muzikale elementen zijn in de “partituur in woorden” opgenomen. De wijze waarop ze zijn genoteerd wordt met diverse voorbeelden uitgelegd.
  • Motieven en de overige van een specifieke naam voorziene muzikale figuren
  • Melodische en ritmische gebeurtenissen
  • Instrumentatie
  • Toonaarden
  • Napolitaanse sext-akkoord
  • Orgelpunt
 • Vorm-analyse:
  • De scenische vorm-analyse: aktes, toneelbeelden, toneelbeeld-wisselingen en scenes.
  • De muzikale vorm-analyse: recitatieven, nummers, perioden.

Deel II – Enkele muzikale elementen nader beschouwd

Indeel II komen de volgende onderwerpen ter sprake:

 • Melodische elementen:
  • Stijgende en dalende melodische lijnen
  • Enkele symbolische aspecten van de intervallen:
   octaaf – tritonus = “duivel” – septiem – seconde – reine kwart – reine kwint – terts – sext
 • Ritmische elementen:
  – tremolo – triolen – synkopen
 • Harmonische elementen – de toonaarden:
  De harmonieleer
  De boventonen-reeks – de basis van alle natuurlijke muzieksystemen
  De boventonen en de klankkleur van een toon
  De 12-tonige of chromatische toonladder
  De afstand tussen de 12 tonen = halve toonafstand
  De 7-tonige of diatonische toonladders
  Priem – tonica
  Kruis en mol
  3 manieren om tot een tonen-reeks van 12 tonen binnen het oktaaf te komen
  De dominant – de sub-dominant = onderdominant
  Stemmings-problematiek – frequenties
  De grote en kleine terts-toonladder – majeur en mineur
  12 majeur- en 12 mineur-toonladders – 12 majeur- en 12 mineur-toonaarden
  De pentatonische (5-tonige) – de diatonische (7-tonige) – de chromatische (12-tonige) toonladder
  Akkoorden
  Akkoorden-begeleiding van een melodie
  De 24 sferen der toonaarden
  Van kwinten-spiraal tot kwinten-cirkel
  Afbeelding kwinten-spiraal en kwinten-cirkel
  De dubbele namen in de kwinten-cirkel
  Enharmoniseren
  Parallel-toonaarden
  De majeur-toonaarden getypeerd vanuit een universele levens-cyclus
  De mineur-toonaarden getypeerd vanuit hun complementaire majeur-toonaarden en hun parallellen
  Algemene principes bij de beschrijving en de vergelijking der toonaarden

Deel III – Overzichten

  • De motieven in Wagners zeven muziekdrama’s
  • Overzicht instrumentatie-afkortingen
  • De 24 toonaarden getypeerd in trefwoorden
  • De kwinten-cirkel