en enkele muzikale elementen nader beschouwd

Deze handleiding is zeer aan te bevelen bij het gebruik van een ‘partituur in woorden‘.

In deel I wordt de notatie-methode uitgelegd.
In deel II wordt het dramatische effect van melodische, ritmische en harmonische elementen beschreven
. Daardoor krijgen veel muzikale elementen ook voor de muzikale leek direct een herkenbare dramatische functie. Relatief veel aandacht wordt gegeven aan de harmonieën – toonaarden. Dit is één der moeilijkste, maar dramatisch ook één der interessantste onderwerpen van de gehele muziektheorie. Wie zich enige moeite getroost kan met wat hierover in deel II is geschreven – ja zelfs zonder enige muzikale kennis – ook snel in het harmonische verloop van de moeilijkste muziekdrama’s verdiepen. Daarmee gaat een grote wereld van dramatiek en symboliek open.

Kosten: € 10,- + € 3,50 (verzendkosten) = € 13,50

In combinatie met een partituur in woorden: € 5,-
In dat geval niet hier, maar samen met de partituur in woorden bestellen.

Bestel Handleiding ‘partituur in woorden’

Bestel

Partituur in woorden

Van de volgende opera’s zijn “partituren in woorden” beschikbaar:

 • Mozart:
  • Die Zauberflöte (handleiding in de boekuitgave opgenomen)
  • Don Giovanni (handleiding in de uitgave opgenomen)
 • Richard Wagner:
  • Der fliegende Holländer (handleiding in de uitgave opgenomen)
  • Lohengrin
  • Der Ring des Nibelungen
   • Das Rheingold
   • Die Walküre
   • Siegfried
   • Die Götterdämmerung
  • Tristan und Isolde
  • Parsifal

Van de volgende symfonieën zijn “partituren in woorden” beschikbaar:

 • Beethoven:
  • Symfonie No 5 (geen handleiding nodig)
 • Bruckner:
  • Symfonie No 4 (geen handleiding nodig)

Deel I – De notatiewijze

In deel I van deze handleiding is de notatiewijze van de ‘partituur in woorden’ beschreven.
De volgende onderwerpen komen o.a. ter sprake:

 • Algemene beschrijving:
  • Wat is een “partituur in woorden”?
  • De voordelen van een “partituur in woorden”.
 • De notatie-methode: De volgende muzikale elementen zijn in de “partituur in woorden” opgenomen. De wijze waarop ze zijn genoteerd wordt met diverse voorbeelden uitgelegd.
  • Motieven en de overige van een specifieke naam voorziene muzikale figuren
  • Melodische en ritmische gebeurtenissen
  • Instrumentatie
  • Toonaarden
  • Napolitaanse sext-akkoord
  • Orgelpunt
 • Vorm-analyse:
  • De scenische vorm-analyse: aktes, toneelbeelden, toneelbeeld-wisselingen en scenes.
  • De muzikale vorm-analyse: recitatieven, nummers, perioden.

Deel II – Enkele muzikale elementen nader beschouwd

Indeel II komen de volgende onderwerpen ter sprake:

 • Melodische elementen:
  • Stijgende en dalende melodische lijnen
  • Enkele symbolische aspecten van de intervallen:
   octaaf – tritonus = “duivel” – septiem – seconde – reine kwart – reine kwint – terts – sext
 • Ritmische elementen:
  – tremolo – triolen – synkopen
 • Harmonische elementen – de toonaarden:
   • De boventonen-reeks – de basis van alle natuurlijke muzieksystemen
   • Het oktaaf als een ruimtelijke eenheid – de 12-tonige toonladder
   • De 7-tonige of diatonische toonladders
   • 3 manieren om tot een tonen-reeks van 12 tonen binnen het oktaaf te komen
   • Stemmings-problematiek – frequenties
    De grote en kleine terts-toonladder – majeur en mineur
   • 12 majeur- en 12 mineur-toonladders – 12 majeur- en 12 mineur-toonaarden
  • De chromatische toonladder, de pentatonische toonladder en de 7-tonige toonladder
  • Akkoorden
  • Akkoorden-begeleiding van een melodie
  • De 24 sferen der toonaarden
  • Van kwinten-spiraal tot kwinten-cirkel
  • De dubbele namen in de kwinten-cirkel
  • Enharmoniseren
  • Parallel-toonaarden
  • De majeur-toonaarden getypeerd vanuit een universele levens-cyclus
  • De mineur-toonaarden getypeerd vanuit hun complementaire majeur-toonaarden en hun parallellen
  • Algemene principes bij de beschrijving en de vergelijking der toonaarden
  • De majeur-toonaarden getypeerd in trefwoorden en met voorbeelden
   De mineur-toonaarden getypeerd in trefwoorden en met voorbeelden