Doelstellingen

De Stichting ‘Symbolisch Theater’ stelt zich ten doel Maarten Zweers te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling, vastlegging en verspreiding van zijn werk.
De stichting stelt zich ten doel deze ondersteuning aan Maarten Zweers te geven door:

  • voorlichting te geven
  • materiële en immateriële steun te geven

De Stichting beoogt geen winst te maken.

Bestuur en adresgegevens

Opgave donaties

Jaarevenementen

Website van Stichting Symbolisch Theater