Orfeo’s nieuwe Lied

Over moraal en levensbeschouwing,
levensopdrachten en mogelijkheden
in de nieuwe tijd

Een voordracht met 40 muzikale fragmenten
op 16 CD’s en in boekvorm in luxe cassette
Nederlandse uitgave

Kosten: € 45,- + € 9,- (verzendkosten) = € 54,-

Bestel Orfeo’s nieuwe Lied

In deze grote voordracht gaat het om de vraag wat de kenmerken zullen zijn van de religiositeit, wetenschap, politiek, economie, sociale en maatschappelijke verhoudingen en de relatie tussen alle levensvormen in de nieuwe tijd.

Revolutionaire transformaties in onze ideeën over wereld en leven, handelen en moraal lijken onvermijdelijk. Door de vergaande wetenschappelijke en technische ontwikkelingen wordt de mens tot hogere levensdoelen aangezet. In alle opzichten zal onze levensbeschouwing, levenservaring en levensdynamiek zich enorm vergroten.

Het heden komt voort uit het verleden. Alleen vanuit die historische lijn zijn er extrapolerend gedachten over de toekomst te vormen.
Mythen en legenden beschrijven het ‘mechanisme’, dat aan die historische ontwikkelingen ten grondslag ligt. Vandaar dat eerst in boek I aan de hand van diverse mythen en legenden de ontwikkeling van de Europese cultuur tot onze huidige, bijna mondiale samenleving wordt beschouwd.
Achtereenvolgens staan we stil bij de cultuur van het Avondland met de mythen van Orpheus en Euridike, Siegfried en Brünnhilde, Theseus en Ariadne. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de mystiek van de christelijke boodschap en hoe deze de Europese cultuur heeft bepaald. Tenslotte wordt de Westerse cultuur in zijn huidige eindfase bezien
.
Van daaruit wordt in boek II een groot aantal gedachten over de zich vormende mondiale samenleving ontwikkeld.

40 Muzikale fragmenten onderbouwen de diverse stappen in de gedachtenontwikkeling.

Orfeo’s nieuwe Lied kan gezien worden als een vergaande uitwerking van Het Paard van Troje, maar vooral als een gelijkwaardige, complementaire verhandeling naast Hermes herboren. Ze vormen een soort twee-eenheid en bieden samen openingen naar heel veel grote levensvragen
Veel gedachten over de menselijke ontwikkeling in Orfeo’s nieuwe Lied vinden in Hermes herboren hun theoretische onderbouwing. Omgekeerd komt veel theorie uit Hermes herboren door die toepassing in Orfeo’s nieuwe Lied tot leven.

U kunt deze cassette bestellen bij Maarten Zweers
telefonisch: 0031(0)6-48790211
per e-mail: info@maartenzweers.nl
via de website
Kosten: € 45,- (exclusief verzendkosten)
Rek.nr.: NL93ABNA 045.88.46.619 t.n.v. M.E.B. Zweers