Stichting

Een aantal bezoekers van de voordrachten van Maarten Zweers was ervan overtuigd dat zijn werk en de ideeën die daaruit voortkomen, interessant zijn voor een grotere kring van mensen. Om die reden hebben zij in 2002 een stichting opgericht die zich ten doel stelt Maarten Zweers te ondersteunen bij het verder ontwikkelen, vast leggen en verspreiden van zijn gedachtengoed.
De stichting draagt de naam Stichting Symbolisch Theater.

Wilt u donateur worden van de stichting, dan kan dat via deze website – Opgave donaties – of direct bij de penningmeester Brian Pennings, BPennings@crop.nl

Doelstellingen

Bestuur en adresgegevens

Opgave donaties

Jaarevenementen

Website van Stichting Symbolisch Theater