Op weg naar een alles integrerende, nieuwe levensbeschouwing en moraal

De voordrachten van Maarten Zweers hebben tot doel antwoorden te vinden op actuele, individuele en maatschappelijke levensvragen. Daarbij komen grote, revolutionaire perspectieven in zicht.

Zijn voordrachten zijn altijd in de vorm van muzikale collages. De gekozen fragmenten uit de klassieke muziek sluiten naadloos aan op de gedachtengang, die hij ontwikkelt. Maarten Zweers doet je de zeggingskracht en gedachtenwereld achter de muziek bewust beleven.

Zijn voordrachten getuigen altijd van een hoge mate van logica en abstract denken.

Voor velen leiden zijn voordrachten tot het ontdekken van onvermoede verbindingen tussen vele reeds bestaande gedachten en gevoelens over wereld en leven.

Grote levensperspectieven weet hij in zicht te brengen door de symboliek te duiden in de grote symbolische verhalen van onze cultuur. Fragmenten uit opera’s van Mozart, Beethoven, Wagner, Strauss, uit toneelstukken van Shakespeare of uit symfonieën van o.a. Mozart, Beethoven en Bruckner keren steeds weer in zijn voordrachten terug.
Al Maartens analyses van opera’s, toneelstukken en symfonieën zijn revolutionair en niet te vergelijken met de bestaande literatuur.

Alle levensterreinen kunnen daarbij ter sprake komen en door de consequent doorgezette logische gedachtengang ontstaan er als vanzelf nieuwe gedachten over onze religieuze, psychologische, wetenschappelijke, politieke, financieel-economische en sociale kijk op wereld en leven.

De presentaties van Maarten Zweers zijn door het dichterlijke en muzikale element en de levendige, gepassioneerde voordracht van de spreker voeding voor hoofd en hart.

Bekijk voordrachten  van Maarten Zweers

Bekijk

Bestel een publicatie van Maarten Zweers

Bestel

Zet mij op de mailinglijst

Mailings

Voor donaties

Doneren

Jaarevenement 2023

De Mystiek van de Nieuwe Tijd 

Op Hermes’ vleugels over de Heilige Lijn

door

Maarten Zweers


Zondag 4 juni 2023

De Baak – Landgoed de Horst
De Horst 1 – 3971 KR Driebergen
ontvangst vanaf 12.30 uur – aanvang voordracht 13.30 uur

Graag kondigt het bestuur van de Stichting “Symbolisch Theater” aan, dat er op zondag 4 juni a.s. als van ouds een Jaarevenement zal plaats vinden, waarop Maarten Zweers voor vrienden, donateurs en belangstellenden weer een speciale voordracht zal houden.

Zoals wij al eerder in onze correspondentie met u aangaven, is Maarten al geruime tijd bezig met het formuleren van grondslagen voor de mystiek van de nieuwe tijd onder de dichterlijke titel Op Hermes’ vleugels over de Heilige Lijn.

Voor  informatie over het jaarevenement, de inhoud van de voordracht en voor reservering en betaling.

Nieuwe publicatie

Voor meer informatie
over de verschillende bestelmogelijkheden

Informatie

Maarten Zweers – Grote Opera’s Bewust Beleven – Kamer van Koophandel nr. 30102509 – BTW nr. NL064528376