Op weg naar een alles integrerende, nieuwe levensbeschouwing en moraal

De voordrachten van Maarten Zweers hebben tot doel antwoorden te vinden op actuele, individuele en maatschappelijke levensvragen. Daarbij komen grote, revolutionaire perspectieven in zicht.

Zijn voordrachten zijn altijd in de vorm van muzikale collages. De gekozen fragmenten uit de klassieke muziek sluiten naadloos aan op de gedachtengang, die hij ontwikkelt. Maarten Zweers doet je de zeggingskracht en gedachtenwereld achter de muziek bewust beleven.

Zijn voordrachten getuigen altijd van een hoge mate van logica en abstract denken.

Voor velen leiden zijn voordrachten tot het ontdekken van onvermoede verbindingen tussen vele reeds bestaande gedachten en gevoelens over wereld en leven.

Grote levensperspectieven weet hij in zicht te brengen door de symboliek te duiden in de grote symbolische verhalen van onze cultuur. Fragmenten uit opera’s van Mozart, Beethoven, Wagner, Strauss, uit toneelstukken van Shakespeare of uit symfonieën van o.a. Mozart, Beethoven en Bruckner keren steeds weer in zijn voordrachten terug.
Al Maartens analyses van opera’s, toneelstukken en symfonieën zijn revolutionair en niet te vergelijken met de bestaande literatuur.

Alle levensterreinen kunnen daarbij ter sprake komen en door de consequent doorgezette logische gedachtengang ontstaan er als vanzelf nieuwe gedachten over onze religieuze, psychologische, wetenschappelijke, politieke, financieel-economische en sociale kijk op wereld en leven.

De presentaties van Maarten Zweers zijn door het dichterlijke en muzikale element en de levendige, gepassioneerde voordracht van de spreker voeding voor hoofd en hart.

Bekijk voordrachten  van Maarten Zweers

Bekijk

Bestel een publicatie van Maarten Zweers

Bestel

Zet mij op de mailinglijst

Mailings

Voor donaties

Doneren

Deze informatie geldt niet alleen voor bovenstaande datum, maar voor alle onderstaande 3 data.

De Mystiek van de Nieuwe Tijd 

Op Hermes’ vleugels over de Heilige Lijn

door

Maarten Zweers

Drie voordrachten in de Embassy of the Free Mind.
De drie voordrachten vormen één geheel.

Hier reserveren bij de Embassy of the Free Mind

Embassy of the Free Mind – Huis met de Hoofden – Keizersgracht 123 1015 CJ Amsterdam

Do. 17 november    Een nieuwe mensheid en zijn nieuwe ‘mystiek’

We staan op het punt een nieuwe mondiale samenleving te betreden met wezenlijk andere mensen met andere vermogens en een andere kijk op wereld en leven.
Door die andere vermogens en levensvisie zal de mens ook een andere ‘mystiek’ ontwikkelen, die ook voor iedereen toegankelijk zal zijn.
Op deze eerste avond staat de vraag centraal, waarom en waarin de mens zo anders in het leven komt te staan dan in het verleden.

https://embassyofthefreemind.com/nl/museum/agenda#maartenzweers 

Do. 1 december    Het Mysterie en zijn geheimen

Ook al doet het woord mysterie vermoeden, dat daar juist niets van valt te weten of te begrijpen, is dat toch niet het geval. Dat wisten de oude mystici ook al.
Op deze avond zal een mystiek raamwerk worden opgebouwd, waarbij de belangrijkste mystieke noties van diverse oude mystieke stromingen ijkpunten zullen blijken te zijn. Van een de kosmos overstijgende wereld dalen we met ‘Hermes, de bode der goden’, af in het kosmische avontuur van de kosmische God. We gaan ontdekken, hoe een ‘Heilige Lijn’ dit alles aaneenschakelt en verbindt.

https://embassyofthefreemind.com/nl/museum/agenda#maartenzweers2

Do. 15 december        De Schepper en zijn dienaren

De Schepper, Bouwmeester, Demiurg of hoe we Hem ook maar willen noemen, is voor de meeste mensen het startpunt van hun religieuze denken. Maar dat is Hij in het mystieke denken niet. We staan op deze laatste avond van dit drieluik stil bij de vraag, wat die kosmische God met Zijn Schepping beoogt binnen dat grotere geheel van het Mysterie en wat de opdracht van alle leven, waaronder de mens, binnen Zijn Schepping is. Dan zal ook duidelijk worden, waarom de nieuwe mens tot nieuwe mystiek kan komen.

https://embassyofthefreemind.com/nl/museum/agenda#maartenzweers3

Nieuwe publicatie

Voor meer informatie
over de verschillende bestelmogelijkheden

Informatie