Enkele basisgedachten van het gedachtengoed

Maarten Zweers gaat uit van orde en samenhang in alles. Niets is er voor niets en alles heeft een betekenis.
Hij gaat er van uit, dat achter alle levensprocessen een ‘formule’ schuil gaat, die het verloop van die processen bepaalt. Net zoals Newton de formule ontdekte, die de baan van een afgeschoten kogel beschrijft, gaat hij ervan uit, dat er ook volstrekt logische formules schuil gaan achter bijvoorbeeld de ontwikkeling der mensheid, het verloop van onze cultuur, de crisis in onze huidige wereld en dat die formules zicht kunnen geven op wat ons te wachten staat.

De ingenieur Maarten Zweers tracht in alles consequent logisch abstract door te denken en zoekt de logische samenhang tussen wat religies, wetenschappen, kunsten en het mystieke denken ons aanreiken in hun benadering van de grote levensthema’s.

De musicus en theaterman Maarten Zweers gaat ervan uit, dat de kunsten een grote missie hebben. Zijn voordrachten en publicaties lardeert hij dan ook steeds met fragmenten uit de grote muzikale en dramatische kunstwerken van onze cultuur, waarin dezelfde grote levensvragen en dezelfde samenhang en logica verscholen blijken.

Zijn analyses van de grote (muziek)dramatische werken van onze cultuur zijn niet te vergelijken met de bestaande literatuur en leggen heel veel tot op heden verborgen levenswijsheid in deze werken bloot.

Het gedachtengoed van Maarten Zweers is volstrekt nieuw, niet vanuit één bepaalde filosofische of religieuze stroming opgebouwd. Het integreert juist heel veel stromingen en tracht universeel te zijn.

Voor wie ?

De voordrachten zijn voor iedereen die inspiratie zoekt voor de grote individuele en maatschappelijke levensvragen.
Met name komen ter sprake actuele thema’s als integriteit, nieuwe vormen van religiositeit, de psychologie van de mens, de grote maatschappelijke en mondiale veranderingen en de ontwikkelingen in de wereld van de wetenschap.

De voordrachten proberen altijd een hoopvolle visie op mens en wereld in de toekomst te ontwikkelen.

De voordrachten zijn voor iedereen, die zich thuis voelt bij de gedachte, dat hoofd en hart in een gelijkwaardige wisselwerking moeten staan.
Die wisselwerking wordt bereikt door de logica in de gedachtengang en de meeslepende en inspirerende werking van de muzikale fragmenten.

De voordrachten zijn voor iedereen, die gelooft in consequent abstract logisch doordenken en bereid is de daaruit voortkomende consequenties te trekken. Dat betekent, dat zowel degene, die het aardse leven een zinsbegoocheling vindt, als de ‘nuchtere’ denker, die de niet-materiele wereld ontkent, niet dat zullen horen of lezen, wat hun in eerste instantie welgevallig is.

Bestel een publicatie van Maarten Zweers

Bestel

Bekijk voordrachten  van Maarten Zweers

Bekijk