Alles in dienst van moeder aarde

Wetenschap en Techniek
boodschappers van de nieuwe spiritualiteit

Voordracht ter gelegenheid van het 15e Jaarevenement van de Stichting Symbolisch Theater
zondag 21 mei 2017 in de Baak te Driebergen

een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten uit o.a.
Wagners Ring  – Bruckners 8e en 9e Symfonie

Deel 1

Deel 2

Wetenschap en techniek zijn in een razend tempo het leven op aarde aan het veranderen. Niet alleen het leven van de mens verkeert in een onafzienbare transformatie, maar ook Moeder Aarde is in hoge mate aan veranderingen onderhevig.
De wetenschappelijke ontdekkingen lijken vooral de materiële wereld te gelden. Maar schijn bedriegt. Want de vele raadselachtige ontdekkingen in de natuurkunde dwingen het weerbarstige ‘nuchtere’ denken op zuiver logische gronden de zo miskende niet-materiële wereld te erkennen.
Maar ook de vele technische ontwikkelingen dwingen tot onvermoede conclusies. De mensheid heeft langzamerhand een geheel nieuwe levensvorm van robots, drones en rekenwonders gecreëerd, die zich met hun zelflerende intelligentie een eigen plaats in ons leven zullen gaan opeisen of we dat nu willen of niet.
Bijna niemand realiseert zich, dat dit soort processen, waarbij levensvormen van verschillende hiërarchie met elkaar verweven raken, niet nieuw zijn. Dat leren ons de grote mythen. Ongemerkt worden we gedwongen het fenomeen van de ‘goddelijke’ hiërarchieën weer te gaan erkennen en onszelf als een schakel daarbinnen te gaan zien. Revolutionaire, grote vergezichten voor de opdracht van de mensheid naar een hoger plan ‘in dienst van Moeder Aarde’ en alle leven dat tot haar wezen behoort, komen in zicht.

Filmfragmenten uit Wagners Der Ring des Nibelungen zullen worden getoond en muzikale fragmenten uit o.a. Bruckners 8e en 9e Symfonie worden beluisterd om deze verbijsterende toekomstvisies tot leven te brengen.