Opgave donaties

Opgave jaarlijkse schenking

Na het insturen van dit formulier zal de penningmeester contact met u opnemen.
    Na het insturen van dit formulier zal de penningmeester contact met u opnemen.
Jaarlijkse schenking

Onze stichting is een zogenaamde culturele ANBI en dat betekent dat u 1,25 keer het bedrag van uw gift mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor een jaarlijkse schenking geldt een fiscale drempel (1% van uw zogenaamde drempelinkomen) en het meerdere dat u schenkt boven deze drempel kunt u fiscaal aftrekken. Voor een zogenaamde lijfrente schenking geldt geen fiscale drempel. Iedere euro die u schenkt is fiscaal aftrekbaar.

Lijfrente schenking

Onze stichting is een zogenaamde culturele ANBI en dat betekent dat u 1,25 keer het bedrag van uw gift mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er is sprake van een lijfrenteschenking als u een bedrag tenminste 5 jaar (langer mag dus ook) achter elkaar schenkt en u dit vastlegt in een overeenkomst met onze stichting. Wij kunnen u helpen met het opstellen en invullen van zo’n overeenkomst. De Belastingdienst heeft hier een modelovereenkomst voor ontwikkeld en die heeft zij ook op haar website gepubliceerd.

Het voordeel van een lijfrente schenking ten opzichte van een jaarlijkse schenking is dat hiervoor geen fiscale drempel geldt: iedere euro die u schenkt levert u een fiscale aftrek op.

Verzend het bovenstaande formulier via de knop VERSTUREN of stuur het formulier per post naar:

Stichting Symbolisch Theater
Brian Pennings, penningmeester,
Adriaen de Vrieslaan 18, 7425 NR Deventer
BPennings@crop.nl
tel.: 06-51173863
info@symbolischtheater.nl
Bankgegevens:
reknr.: NL28 INGB 066.62.13.364 t.n.v Stichting Symbolisch Theater
reknr.: NL38 INGB 000.00.47.157 t.n.v. Grote Operas Bewust Beleven

Na het insturen van dit formulier zal de penningmeester contact met u opnemen.

Doelstellingen

Bestuur en adresgegevens

Jaarevenementen

Website van Stichting Symbolisch Theater