As you like it
Shakespeare

Een symbolische analyse met een levensbeschouwelijke duiding
gebonden boek met DVD

Kosten: € 25,- + € 4,- (verzendkosten) = € 29,-

Bestel As you like it

Bestel

De thematiek

We leven in een cultuur waarin wij geneigd zijn te denken dat ons bewustzijn zich beperkt tot wat je zou kunnen noemen het dagbewustzijn. Een droombewustzijn wordt ook nog wel aanvaard, maar verder reiken onze gedachten over ons bewustzijn meestal niet. In ieder geval wordt het dagbewustzijn meestal als bijna alles bepalend beschouwd. Maar is dat wel zo?
In alle symbolische verhalen wijzen de dichters op het bestaan van meerdere niveaus van bewustzijn, die met elkaar in wisselwerking staan en ons doen en laten bepalen. In bijna ieder symbolisch verhaal speelt het onderbewustzijn een belangrijke rol. Allerlei diep in de mens verborgen roerselen kleuren subjectief onze gevoelens, gedachten en daden. Vaak is er ook sprake van een bewustzijnsniveau, waarin hogere principes werken, die onze persoonlijkheid overstijgen en – eveneens ongemerkt voor het dagbewustzijn – de algemene koers van ons leven bepalen.

In zijn komedie As You Like It beschrijft Shakespeare wat er zoal in het onderbewustzijn van de mens geschiedt. Onschuld, innerlijke adel, natuurlijkheid, het zijn menselijke kwaliteiten die in onze cultuur door het dagbewustzijn zijn verdrongen en we vragen ons af of we ze überhaupt nog bezitten. Volgens Shakespeare zijn ze volop werkzaam in ons onderbewustzijn en zullen ze in de komende tijd een ‘bewuste’ rol gaan spelen in het dagelijkse leven der mensen?
Waar en hoe werkt onze innerlijke toetssteen? Waarom hebben wij meestal niet de moed om ons eigen doen en laten eerlijk onder ogen te zien? En waar komen al die innerlijke worstelingen vandaan, onze neiging tot nostalgie en melancholie?
Al deze elementen in de mens zijn van alle tijden, maar Shakespeare kadert ook dit stuk in in onze westerse, rationele cultuur-periode met zijn eigen specifieke processen in de verschillende lagen van ons bewustzijn. De gedachte dat krachten als onschuld en adel voorbereid worden om actief in het dagelijkse leven weer te keren kan ons allen hoop en kracht geven in tijden, waarin menigeen aan die vermogens van de mens begint te twijfelen.

DVD uit de beroemde BBC-serie met Nederlandse ondertiteling

Aan de boekuitgave is deze DVD toegevoegd.
Alle verfilmingen uit deze beroemde en complete serie, gespeeld door Engelands grootste acteurs, zijn adembenemend mooi en indrukwekkend. Er is geen sprake van coupures of actualiseringen.
De analyse en de verfilming sluiten naadloos op elkaar aan.