Het Paard van Troje toen en nu

Over de veranderingen in onze wereld

Een voordracht met 12 muzikale fragmenten
op 3 CD’s en in boekvorm in luxe cassette
Nederlandse en Engelse uitgave

Kosten: € 15,- + € 4,- (verzendkosten) = € 19,-

Bestel “Het Paard van Troje toen en nu”

Bestel

In deze voordacht plaatst Maarten Zweers ons tijdsgewricht, waarin alle leven op aarde samenhangend in een ongekend grote revolutionaire fase verkeert, in dat grote verband, waarin mythen en legenden de ontwikkeling van onze aarde en van het leven der mensen beschrijven. Vanuit die visie is veel van wat nu onze wereld en menselijk leven beroert te verklaren en is extrapolerend een visie op de toekomst te vormen.

Twaalf operafragmenten illustreren aangrijpend en inspirerend hoe deze veelomvattende thematiek bij onze grote dichters en componisten leefde.

Deze voordracht geeft in tijden van grote transformaties redenen tot geloof en hoop op betere tijden van vrede, integratie en liefde voor al wat leeft.

Met de val van het oude Troje en de opkomst van de Griekse beschaving vindt er een grote cultuurovergang plaats. Het Paard van Troje speelt daarbij de beslissende rol en reikt op symbolische wijze allerlei gedachten aan over het krachtenspel dat zich bij zo’n culturele verandering voltrekt. Leven wij nu aan de vooravond van een volgende grote cultuurovergang?
In deze voordracht staat Maarten Zweers aan de hand van diverse muzikale fragmenten stil bij de visie van onze grootste dramatische kunstenaars op de meest wezenlijke kenmerken van onze Europese cultuur. Enkelen hebben ook de grote veranderingen beschreven die haar nu lijken te bedreigen. Sommigen bieden visioenen van een nieuwe cultuurperiode, die hoop geeft voor al wat leeft. Het Paard van Troje reikt op symbolische wijze allerlei gedachten aan over zulk een culturele verandering.

Nu de wereld afstevent op één mondiale samenleving, en we de sleutel moeten zien te vinden tot duurzame harmonie, hebben veel mensen behoefte aan grote perspectieven en aan inzicht in de diepere mechanismen van het leven. De grote kunstenaars hebben deze krachten achter de zichtbare werkelijkheid steeds op symbolische wijze vormgegeven.