The Tempest
Shakespeare

Een symbolische analyse met een levensbeschouwelijke duiding
gebonden boek met DVD

Kosten: € 25,- + € 4,- (verzendkosten) = € 29,-

Bestel The Tempest

De thematiek

Een belangrijk gegeven om menig symbolisch verhaal te kunnen duiden is de oude gedachte dat onze westerse wereld deel uitmaakt van een grote cultuurperiode, die begon met de klassieke oudheid en in onze tijd in zijn slotfase is gekomen. De meeste legenden van onze cultuur zijn erop gebaseerd en zijn door onze grootste dichters steeds weer bezongen.
Het belangrijkste kenmerk van deze cultuurperiode is de extreme ‘afdaling’ in de “verdichting” van de fysieke wereld. Die ‘afdaling’ brengt voor- en nadelen met zich mee. Enerzijds de ontwikkeling van de individualiteit, de persoonlijke liefde, de democratie, de rede, de fysieke wetenschappen en technieken, anderzijds een verre verwijdering van de geestelijke werelden, verlies aan besef hoe alle leven een eenheid vormt, egoïsme, materialisme en hoogmoedige rationaliteit. Vele toneelstukken van Shakespeare spelen expliciet in het kader van deze cultuurperiode.

Met The Tempest (De Storm) sluit Shakespeare zijn grote œuvre af. Het is een werk vol magie en symboliek. De voorgeschiedenis symboliseert de historie van de grote Europese cultuurperiode. De eigenlijke handeling van het stuk speelt zich af in de eindfase. Met een onvoorstelbaar visionair vermogen heeft Shakespeare het krachtenspel uitgebeeld, dat juist nu onze cultuur begint te beheersen. Het gaat over de strijd tussen de vernieuwende krachten in de wereld – verpersoonlijkt door de witte magiër Prospero – en de duistere krachten van macht, hebzucht, bedrog en zinnelijkheid, die gedurende eeuwen onze cultuur hebben beheerst. Prospero (hij, die tot een goed einde brengt) ontketent met behulp van de kracht van de geest (Ariël) een storm, die ons op onszelf terugwerpt. Eerst daardoor kan het zo noodzakelijke nieuwe bewustzijn – Prins Ferdinand (de voor vrede moedige) actief worden en de ziel van de mens – Miranda (zij die bewonderd moet worden) bevrijden uit een lange cultuurperiode van diepe duisternis.

DVD uit de beroemde BBC-serie met Nederlandse ondertiteling

Aan de boekuitgave is deze DVD toegevoegd.
Alle verfilmingen uit deze beroemde en complete serie, gespeeld door Engelands grootste acteurs, zijn adembenemend mooi en indrukwekkend. Er is geen sprake van coupures of actualiseringen.
De analyse en de verfilming sluiten naadloos op elkaar aan.