Opening van een nieuwe Gereedschapskist

De nieuwe tijd vraagt om
een nieuwe visie op wereld en leven
en een nieuwe wijze van denken

Voordracht ter gelegenheid van het 16e Jaarevenement van de Stichting Symbolisch Theater
zondag 27 mei 2018 in de Baak te Driebergen

een thematische voordracht
met filmbeelden en muzikale fragmenten uit
Bachs Wohltemperierte Klavier, Haydns Die Schöpfung,
Mozarts cantate Dir Seele des Weltalls,
Shakespeares 
Midsummer Night’s Dream  en Winter’s Tale

Ongekend revolutionaire veranderingen tekenen zich in onze wereld af.

  • We moeten leren ‘samenleven’ met een nieuwe levensvorm: Robots en andere apparaten zullen grootschalig in onze levens gaan interveniëren.
  • We moeten ethische antwoorden vinden op volstrekt nieuwe levensvragen door onze steeds verder gaande medische mogelijkheden zoals klonen, kunstmatige bevruchting van eicellen, kunstmatige gemaakte organen, genetische manipulatie enz.. – scheppende vermogens, die de mens niet eerder bezat.
  • We hebben een verantwoording t.a.v. Moeder Aarde gekregen, die de mensheid nog nooit heeft moeten dragen.
  • Een onbegrensde virtuele wereld wordt aan onze belevingswereld toegevoegd.

Geen enkele spirituele of religieuze stroming heeft zich ooit wezenlijk met deze thema’s bezig gehouden. Zo nieuw en revolutionair zijn ze.

  • We moeten leren leven in een mondiale wereld, waarin begrip, tolerantie en inzet voor de ander vele malen groter moet worden dan in het verleden, al was het maar voor ons eigen levensbehoud.
  • Ons wereldbeeld wordt enorm vergroot: zwarte gaten, donkere energie en materie, vergaande astronomische, kosmische en subatomaire inzichten. En zelf worden we ruimtevaarders.
  • Oude sociale zekerheden vervallen. Hiërarchische verhoudingen tussen mensen verdwijnen.
    We komen in een transparante wereld terecht, waarin alles steeds meer openbaar wordt.
  • Fenomenen als de golf-deeltjes problematiek, binaire eenheid, non-lokaliteit, verstrengeling, de relativiteit van ruimte en tijd, al die ontdekkingen rekenen af met oude zekerheden: Verifieerbaarheid en strijdigheid in het fysieke zijn geen maatstaf meer. Er blijkt een hogere realiteit te bestaan, die de fysieke wereld overstijgt en waarin ‘of-of’ ‘en-en’ wordt.

Over deze laatste thema’s bestaan wel mystieke gedachten, maar die behoeven een logische vertaalslag om aan te kunnen sluiten op de actualiteit.

Uit dit alles blijkt, hoezeer we een andere visie op wereld en leven en een andere wijze van denkenandere ‘gereedschappen’ – nodig hebben.

Doel en essentie van het gehele gedachtengoed van Maarten Zweers
Het vinden van die nieuwe ‘gereedschappen’ vormt doel en essentie van het gehele gedachtengoed, dat Maarten Zweers gedurende vele jaren in zijn voordrachten en publicaties naar voren heeft gebracht. De voordracht beoogt dan ook tegelijkertijd een overzicht van het gehele gedachtengoed te geven.