Komt u hier terecht via de website van Stichting Symbolisch Theater? Klik hier om te terug te gaan

Een wereld in crisis – deel II – 2e Webinar met Maarten Zweers

Datum en tijd augustus 16, 2020 - 11:00 tot 12:00Link naar de opname van het Webinar

Wagners Die Meistersinger von Nürnberg

Een beschrijving van het huidige wereldgebeuren

Een scène uit de productie van Otto Schenk. (© Ken Howard / Metropolitan Opera)

 

Het bestuur van Stichting Symbolisch Theater nodigt u graag uit voor een tweede Webinar op 16 augustus a.s. met Maarten Zweers. Na het geslaagde experiment van 21 juni brengen we Maarten en zijn publiek weer op digitale wijze met elkaar in contact. Maarten zal met enkele muzikale fragmenten uit Wagners Die Meistersinger von Nürnberg dieper ingaan op het thema van het eerste webinar: “Wat gebeurt er in de wereld, welke krachten spelen er en waar loopt dit op uit?”
Dit muziekdrama beschrijft op symbolische wijze exact, welk mechanisme onze wereld in deze tijd ‘regeert’. De mogelijke vertaalslagen liggen voor het grijpen:

  • Het meest eerbiedwaardige gilde in de stad – dat van de meesterzangers – blijkt volstrekt decadent geworden en begrijpt niets van het opkomende jonge idealisme;
  • zijn belangrijkste leiders worden in hun toenemende weerstand tenslotte misdadig en volstrekt bespottelijk;
  • de waarschuwingen van de nachtwaker voor spoken en schimmen horen de burgers niet;
  • een minuscuul diertje stort tenslotte de gehele stad in een chaotische Midzomernacht;
  • zelfs zij, die vreedzaam in de stad samen leefden, komen tijdelijk tegenover elkaar te staan.

Maar dit alles behoort bij het natuurlijke mechanisme, dat nodig is voor verandering. De 3e acte geeft hoop. Door een tijdelijke onderdompeling in een transformerende sfeer – gesymboliseerd door veel water en een nachtelijke roes – wordt oud denken verlaten en brengt een stralende Midzomerdag allen geïnspireerd door nieuwe, hogere levensidealen voor een nieuwe tijd weer bijeen.

Een scène uit de productie van Otto Schenk. (© Ken Howard / Metropolitan Opera)

 

Wij hebben weer de volgende opzet voor ogen:
11.00 – 11.30 uur
Maarten geeft zijn inleiding.
11.30 – 12.00  uur
Maarten reageert via een moderator op vragen van deelnemers aan het Webinar.
Interactie met de deelnemers
Het tweede halve uur willen we voor interactie tussen u en Maarten reserveren.
Onder regie van een moderator, die een selectie maakt uit de vragen, die u tijdens het Webinar kan stellen, zal Maarten naar beste vermogen reageren.
Ongetwijfeld zal hij daarbij vele malen verwijzen naar passages uit

De mythe der mensheid,
een analyse van Wagners zeven  muziekdrama’s

die nu te koop is.
Maximaal 100 deelnemers
Wilt u deelnemen aan het webinar, klikt u dan op onderstaande link
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Qs-3AucoQMS5w1BDigIMug
U ontvangt direct een bevestiging.
De eerste honderd, die zich aanmelden, kunnen live aan het Webinar deelnemen.
Als er al 100 gegadigden u voor zijn, maakt Zoom u dat kenbaar.
Als u nog niet met Zoom gewerkt hebt, moet u het programma op uw computer downloaden. Klik dan op  https://zoom.us
Een instructiefilmpje vindt u onder de link https://www.youtube.com/watch?v=IHMAI3yHrDI
Opname van het Webinar op de website en Youtube
Wij maken wederom een opname van het Webinar en die zal via Maartens website naderhand te beluisteren en te bekijken zijn.
Voor wie zich wil voorbereiden
Wilt u zich goed voorbereiden, dan is het vooral zinvol om  het eerste Webinar te beluisteren:

Voor wie zich verder in deze thematiek wil verdiepen wordt verwezen naar de voordrachten van de jaarevenementen van 2019 en 2017.

Wij verheugen ons op uw deelname.
Jaap Geerlof
Voorzitter Stichting Symbolisch Theater