Komt u hier terecht via de website van Stichting Symbolisch Theater? Klik hier om te terug te gaan

Jaarevenement 2023 – Op Hermes’ vleugels over de Heilige Lijn – De mystiek van de Nieuwe Tijd

Datum en tijd juni 4, 2023 - 12:30 tot 17:30
Locatie De Baak - Driebergen 

Jaarevenement 2023

De Mystiek van de Nieuwe Tijd 

Op Hermes’ vleugels over de Heilige Lijn

door

Maarten Zweers

 


Zondag 4 juni 2023

De Baak – Landgoed de Horst
De Horst 1 – 3971 KR Driebergen
ontvangst vanaf 12.30 uur – aanvang voordracht 13.30 uur

(er is geen lunch beschikbaar zoals in vroegere jaren)

Graag kondigt het bestuur van de Stichting “Symbolisch Theater” aan, dat er op zondag 4 juni a.s. als van ouds een Jaarevenement zal plaats vinden, waarop Maarten Zweers voor vrienden, donateurs en belangstellenden weer een speciale voordracht zal houden.

Zoals wij al eerder in onze correspondentie met u aangaven, is Maarten al geruime tijd bezig met het formuleren van grondslagen voor de mystiek van de nieuwe tijd onder de dichterlijke titel Op Hermes’ vleugels over de Heilige Lijn.

Een nieuwe mensheid en zijn nieuwe ‘mystiek’
We staan op het punt een nieuwe mondiale samenleving te betreden met wezenlijk andere mensen met andere vermogens, levensopdrachten, in veel opzichten zelfs met een totaal andere kijk op wereld en leven. Daardoor zal de mens ook een andere ‘mystiek’ ontwikkelen, niet meer ‘verborgen’, maar voor iedereen toegankelijk.
Ook al doet het woord mysterie vermoeden, dat daar juist niets van valt te begrijpen, is dat niet het geval. Dat wisten de oude mystici ook al. De belangrijkste noties van diverse spirituele stromingen van zeer oude en recente datum zullen dan ook in deze nieuwe benadering van de mystiek weer terugkeren. Maar de weg om tot die inzichten te komen zal compleet anders moeten zijn. Waar de oude mystiek op visies van grote zieners en traditie is gebaseerd en alleen aangenomen of verworpen kan worden, maar nooit op eigen kracht begrepen, moet de mystiek van de nieuwe tijd  voor de mens vanuit zijn eigen denken toegankelijk zijn.
Van een de kosmos overstijgende wereld dalen we met ‘Hermes, de bode der goden’, af tot in het kosmische avontuur van een kosmische God – een avontuur dat wij tot in ons aardse bestaan mee beleven – sterker nog, waarvan we deel uitmaken en de essentie ook in het innerlijk van ieder levend wezen verscholen ligt. We gaan ontdekken, hoe de kosmos is opgebouwd en op welke wijze een ‘Heilige Lijn’ alles daarbinnen aaneenschakelt en verbindt.
De Schepper, Bouwmeester, Demiurg of hoe we Hem ook maar willen noemen, is voor de meeste mensen het startpunt van hun religieuze denken. Maar dat is Hij in het mystieke denken niet.  Wat wordt er beoogd met de schepping, wat is de opdracht van alle vormen van leven daarbinnen, waaronder de mens. Zo reizend op Hermes’ vleugels zal ons duidelijk worden, waarom de nieuwe mens tot nieuwe mystiek kan, ja zelfs moet komen, gezien de vele nieuwe levensopdrachten die hem wachten. Dat zijn de vragen die in deze voordracht centraal staan.
Wilt u alvast een idee krijgen van deze thematiek en Maartens benadering, zie dan de 3 voordrachten, die hij enige maanden gelden in The Embassy of the free mind in Amsterdam heeft gegeven of klik links boven op deze pagina de vliegende Hermes.

Plaats en dagindeling
Het Jaarevenement zal traditiegetrouw plaatsvinden op het Landgoed De Horst te Driebergen – Gebouw Maitland.
De Horst 1, 3971 KR, Driebergen.Het programma is als volgt:
12.30 uur                         welkom, ontvangst met koffie en thee (er is geen lunch beschikbaar zoals in vroegere jaren)
13.30 uur                         eerste gedeelte voordracht
15.00 uur                         pauze
15.30 uur                         tweede gedeelte voordracht
17.00 uur – 17.30 uur    afsluitende borrel

Entree

Diegenen, die in de jaren 2021, 2022 of 2023 gedoneerd hebben aan de Stichting,
hebben met hun partner gratis toegang tot het Jaarevenement en de borrel na afloop.
Van de overige belangstellenden vragen wij voor de voordracht en de consumpties een entree van € 25,- pp..

Donatie
Bent U nog geen donateur en wenst U dat wel te worden, dan kunt U zich aanmelden via de website of per e-mail:
www.maartenzweers.nl – Stichting Symbolisch Theater – Opgave donaties
of
www.symbolischtheater.nl – Fondsenwerving

Opgave voor het jaarevenement 2023 – zie hieronder

Wij verheugen ons erop velen op zondag 4 juni 2023 te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Jaap Geerlof
Voorzitter Stichting Symbolisch Theater

 

==========================================