Komt u hier terecht via de website van Stichting Symbolisch Theater? Klik hier om te terug te gaan

Wagners Die Walküre door Maarten Zweers

Datum en tijd november 9, 2019 - 10:00 tot 17:00
Locatie Brediusweg 23 A, 1401 AB BussumEen voordracht met diverse muzikale fragmenten verspreid over een ochtend- en middagbijeenkomst.

Bussum                                                    za 9 nov. ’19 
Brediusweg 23 A 1401 AB                         10-13 uur en 14 – 17 uur

Kosten: € 40,- ; tot 25 jaar € 10,-

Opgave:
U kunt zich voor deze voordracht opgeven via de website of per e-mail:
www.maartenzweers.nlReserveren   of   info@maartenzweers.nl

Voorstellingen van de Nederlandse Opera van Die Walküre
De Nederlandse Opera voert Die Walküre 7 maal in het Muziektheater te Amsterdam op. (16, 20, 24 en 27 nov. en 1, 4 en 8 dec.)

De thematiek van Die Walküre 
Die Walküre is het tweede deel van Wagners vierdelige Der Ring des Nibelungen, een reusachtige muziek-dramatisch werk, dat op basis van de Germaanse mythologie vertelt over het verre verleden der mensheid.
In directe zin is er geen sprake van actualiteit, maar indirect vallen er diverse parallellen met onze tijd en wereld te trekken en dan is de actualiteit heel groot.
In Die Walküre wordt aan een deel van de nog naïeve mensen door de goden een zwaard gegeven, dat symbool staat voor het ‘onderscheidende vermogen’, een geestelijke kwaliteit, die de primitieve mens nog niet bezat.
De nieuwe ‘zwaarddragers’ brengen ineens het menselijke handelen op een wezenlijk hoger plan en dat heeft niet alleen consequenties voor het leven binnen de mensenwereld, maar ook voor de verhoudingen in en met de godenwereld.
Op één niveau lager voltrekt zich nu in onze wereld hetzelfde proces. Wij verrijken de materiële wereld met kunstmatige intelligentie, waardoor robots, drones en allerlei andere apparaten niet alleen een nog nooit eerder vertoonde rol op aarde gaan spelen, maar ook grootschalig in het leven der mensen gaan interveniëren. Het niveau is verschillend, maar het het proces is in veel opzichten hetzelfde.

In de voordracht wordt uiteengezet, hoe deze thematiek in Die Walküre speelt. Diverse illustratieve muzikale fragmenten zullen worden beluisterd.

Mogelijke voorbereiding
Tijdens het jaarevenement van de Stichting Symbolisch Theater op 26 mei j.l. heeft Maarten Zweers de samenhang tussen Wagners zeven muziekdrama’s besproken, waarvan de Ring de eerste vier vormen.
Wie zich wil voorbereiden kan deze voordracht zien en beluisteren via: https://maartenzweers.nl/video/de-mythe-der-mensheid/

Consumpties en lunch
Koffie en thee zijn gratis tijdens de pauzes.
U moet zelf voor uw lunch zorgen tussen de ochtend- en middag-voordracht.