Parsifal – Wagner

Een muzikale analyse
complete partituur in woorden
uitgave in ringband

Kosten: € 45,- + € 7,- (verzendkosten) = € 52,-

De handleiding tot de partituur in woorden geldt voor alle muzikale analyses, is zeer aan te raden
en kan aan de bestelling worden toegevoegd. Kosten:  € 10,-

Bestel Parsifal

Bestel

Inleiding

Wagners 7 grote muziekdrama’s – De mythe der mensheid

Wagners 7 grote muziekdrama’s beschrijven de gehele bewustzijnsontwikkeling van de mens.
Die begon in een ver verleden met de vorming van ons zelfbewustzijn, het smeden van onze ‘ring’, ons Ego: de tetralogie Der Ring des Nibelungen (1-4). Het hoogste ideaal in het leven van de voor-christelijke mens is de ontwikkeling van dit Ego tot heldendom.
In Tristan und Isolde (5) moet de grootste held van deze ‘ego-vorming’ – Tristan – ontdekken, dat de liefde een kracht is, die nog groter is dan zijn heldendom. De liefde breekt de geslotenheid van het ego – van de ‘ring’ – open. Van de christelijke boodschap is nog geen sprake, maar de essentie ervan is geboren.
Die ervaring maakt de mens rijp voor de boodschap van Johannes de Doper, de wegbereider van de Christus, het centrale thema in Die Meistersinger (6). Johannes leerde hoe wij ons sterk geworden ego moeten inzetten voor een groter ideaal, dat het ego en de individuele liefde overstijgt. De ring moet worden opengebroken voor de gemeenschap. Een ‘gesloten’ egocentrische levenshouding moet tot altruïsme geraken. De inspiratie, die tot op heden nog alleen de kunstenaar kenmerkt, is daarbij onontbeerlijk. Daarom is het wezen der kunsten het tweede thema in dit werk. De kunsten worden de inspiratiebron voor mens en maatschappij.
Eerst dan zullen we met Wagners Parsifal (7) de christelijke liefde volkomen in praktijk kunnen brengen. Met de dramatisering van alle uiterlijke, maar vooral van alle innerlijke strijd, die de mens moet leveren om een ware Meester in het leven te worden, sluit Wagner zijn œuvre af. Wat met een ‘ring van duisternis’ begon is tot een ‘ring van licht’ geworden.

Parsifal

Wagners “Parsifal” beschrijft de transformatie die ons religieuze leven moet ondergaan om de Christus in ons te bevrijden.
De traditionele christelijke beleving, een soort ‘zeker weten op basis van geloof’ – gesymboliseerd door de witte zwaan – moeten wij doden om ruimte te maken voor ‘zeker weten op basis van eigen ervaring’.
Inhoudelijk zal dit nieuwe religieuze leven niet anders zijn. Het gaat erom, dat wij zelf de bron van onze levensovertuiging moeten worden. Levenservaring, maar bovenal ultieme zelfkennis is de voorwaarde voor deze transformatie. Met Parsifal gaan wij deze weg, die leidt tot ‘verlossing van onze innerlijke Verlosser’. De 3e akte speelt ook niet voor niets op Goede Vrijdag.
Dit psychologische ontwikkelingsproces is hiermee met slechts enkele zinnen verwoord, maar het verlaten van het oude geloof, het gaan doorgronden van de essentie van het nieuwe geloof en bovenal het ongekend zware psychologische gevecht, dat de mens moet gaan leveren om de gezalfde, verlossende koning in zichzelf vrij te maken, zal nog eeuwen vragen. Het duet in de tweede acte tussen Parsifal en zijn innerlijke Kundry zou voeding kunnen zijn voor een nieuwe visie en fase in de menselijke psychologie.

Wagner gaf zijn Parsifal de ondertitel Ein Bühnenweihfestspiel – een toneelwerk, dat het feest van inwijding aanreikt.
Er zijn maar weinig toneelstukken of muziekwerken, die ons zo adembenemend in een gewijde stemming kunnen brengen als deze zwanenzang van Wagner.